Şirket Profili

Bizim Davranış Kurallarımız

Kurallarımız bize neyi temsil ettiğimizi anlatır.

 • forumTemel Prensipler
 • forumDavranış Kurallarımız neden önemlidir?
 • forumDavranış Kurallarımız
 • forumGüvenlik
 • forumDürüstlük
 • forumSürdürülebilirlik

Şirket olarak neyi temsil ediyoruz?
 • Güvenlik
 • Dürüstlük
 • Sürdürülebilirlik
 • Değerler
  Hedeflerimizi başarmak için nasıl davranıyoruz.
 • Müşteri odaklı
 • Taahhütlerini yerine getiren
 • Mükemmelliğe erişme arzusuyla
 • Hep birlikte başarma isteğiyle
 • Davranış Kuralları

  Bunlar hepimizin uyacağı standartları ve her bir çalışanımızın ve iş ortağımızın bunlara uyması konusundaki sorumlulukları belirliyor.

  Yönergeler Çerçevesi

  Çalışırken uymamız gereken Yönergeler, Kurallar, El Kitapları, Kılavuzlar ve Prosedürleri ayrıntılı olarak temin ediyor. GİZA YAPI

  Davranış Kurallarımız neden önemlidir?

  Davranış Kurallarımız nelerdir?
  Davranış Kuralları, temel prensiplerimizi günlük yaşamda nasıl uyguladığımızı tanımlar. İster GİZA YAPI çalışanı olun veya GİZA YAPI ile birlikte çalışıyor olun, bu kurallar her birinizden beklediğimiz sorumluluk ve davranışlardır. Bunlar hepimizin gurur duyabileceği ortak standartlar olup kural ve prosedürlerimizin (Yönergelerin Çerçevesi) bölünmez bir parçasını oluşturur.

  Davranış Kurallarımız kimler içindir?

  GİZA YAPI’da çalışan herkes, ister çalışan ister yüklenici olsun, bu Kurallara uymalıdır. Ayrıca, tedarikçilerimiz de dâhil olmak üzere iş ortaklarımızın sorumluluklarını kapsayan, aynı prensiplere dayalı İş Ortağı Davranış Kurallarımız bulunmaktadır.

  Tek bir standart

  Doğru kararlar almamıza yardımcı olur ve bize neyi temsil ettiğimizi gösterir.

  Güvenilir bir iş ortağı

  Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve yetkili makamlara doğru şeyi yapmamız konusunda bize güvenebileceklerini gösterir.

  Piyasadaki itibarımız

  Bir işletme ve bir çalışan olarak faaliyette olduğumuz piyasa ve toplumlardaki itibarımızı destekler.

  Davranış Kurallarımız

 • Hepimiz sergilediğimiz davranışlarla tanımlanırız. Bu davranışlar prensiplerimizi ve değerlerimizi yansıtır. Ayrıca davranışlarımızda istikrarlı olmamız insanların bizden neler bekleyebileceğini bilmelerine imkân tanır.
 • GİZA YAPI’da bu davranışlarımızı tanımlayan ortak bir standarda sahibiz. Davranış Kurallarımız. Bu Kurallar bizim temel prensiplerimiz olan Güvenlik, Dürüstlük ve Sürdürülebilirlik ilkelerini yansıtır ve bunları uygulamaya geçirir. Şirket içerisindeki ve birlikte iş yaptığımız kişilerle ilgili beklentilerimizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı açıklar.
 • Bu kurallar GİZA YAPI ile ve GİZA YAPI için çalışmanın şartlarını teşkil ettiği için her birimiz buna uygun şekilde hareket etmeliyiz.
 • Bu da kararlar almamız, çelişkili durumları iş arkadaşlarımızla müzakere etmemiz ve hem kendimizin hem de başkalarının bunlarla başa çıkmak için zorluklara meydan okumasını sağlamamız anlamına gelmektedir.
 • Bu durum bazen yüksek standartlarımıza uymadığı takdirde bir iş fırsatından vazgeçmemiz anlamına da gelebilir.
 • Kurallarımız sizi cesaretlendirir ve güvenle seçiminizi yapmanız için size yol gösterir. Size "Neyi temsil ettiğimi biliyorum" diyebilmeniz ve prensiplerimizi uygulamaya geçirmeniz konusunda yardımcı olur.
 • Temel prensiplerimiz, öncülük eden bir performans sergileme amacı taşıyan vizyonumuzun merkezinde yer almaktadır. Sahip olduğumuz vizyon yaptığımız projelerin, hedeflerimizin veya pazardaki payımızın çok daha ötesinde insanların doğru şeyi yapmamız konusunda bize güvenebileceklerini bilmesini sağlayacak şekilde davranmamızla ilgilidir.
 • Kurallarımız bizi bir araya getirir. Olmasını istediğimiz şirketi ve inşa etmek istediğimiz ilişkileri tanımlar. Bu Kurallar, hepimizin gurur duyması gereken ve her gün bunlarla yaşadığımızdan emin olmamızı gerektiren kurallardır.
 • Kurallarımız bize neyi temsil ettiğimizi anlatır.
 • Bu Kurallar temel prensiplerimizi ve uygulamada bunların ne anlama geldiğini bize açıklar.
 • Ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı belirler.
 • Güvenlik

  İş arkadaşlarımızın ve bizlerle iş yapan herkesin güvenliğine önem veriyor ve insan, ürün ve süreç güvenliği üzerinde odaklanıyoruz.

 • Güvenlik kuralları ve prosedürlerine uyuyoruz.
 • Hayat Kurtaran Kurallara uyuyoruz (Life-Saving Rules)
 • Davranışın veya koşulların güvenli olmaması halinde çalışmayı durduruyoruz.
 • Ürünlerimizi güvenli bir şekilde dağıtımını yapıyoruz.
 • Güvenlik konusundaki endişelerimizi derhal rapor ediyoruz.
 • Yaralanma ve ciddi kazaların hiç olmamasını hedefliyoruz. Bunu insan, ürün ve süreç güvenliğinde istikrarlı ve öncülük eden standartların uygulanmasıyla gerçekleştiriyoruz. Hangi bağlamda olursa olsun güvenlik ile ilgili kanunlara uymaya kararlıyız ve hepimiz şirketin güvenlik performansı konusunda kendimize düşen görevi yerine getiriyoruz.

  İnsan güvenliği

  Sağlık ve güvenlikten hepimiz sorumluyuz. Yaralanmaları önleyecek ekipman, prosedür ve eğitimleri temin ederek işlerimizi güvenle yürütmeye kendimizi adamış bulunmaktayız. İster işte, ister müşteri ziyaretinde veya seyahatte olalım, güvenlik kuralları ve prosedürlerine daima uyuyoruz. Güvenlik performansımızı sürekli geliştirebilmek için yaralanmaları ve güvenlik ile ilgili kazaları rapor ediyoruz.

  Ürün güvenliği

  Ürün güvenliği mevzuata uygunluk, ürün taşıma gerekliliklerini iyi biçimde ve hatta kimi zaman yasal gerekliliklerde belirtilenin üzerine çıkacak şekilde iletiyoruz.

  Süreç güvenliği

  Süreç güvenliğinin yönetimi yaralanmalar, atıklar veya yaptığımız işten doğabilecek zararlar ile ilgili işletmeye yönelik risklere erişim, bunları yönetme ve iletmenin sistematik bir yolunu teşkil etmektedir. Bunlara araştırmalarımız, ve nakliye faaliyetleri ile ilgili tehlikeler de dahildir. Güvenli çalışma yöntemleri faaliyet göstermek için bir lisans anlamı taşımaktadır. Yerel güvenlik prosedürlerine uyuyor, riskleri kontrol edebilmek ve sürekli olarak güvenlik performansımızı geliştirmek için herhangi bir riski derhal tespit edip rapor ediyoruz.

  Dürüstlük

  İşlerimizi adil ve dürüst birbiçimde yürütmeye özen gösteriyoruz.

 • Adil ve dürüst bir biçimde rekabet ediyoruz
 • Ticaret kısıtlamalarına dikkatle uyuyoruz
 • Kişisel ve gizli bilgileri koruyoruz
 • İş ve kişisel menfaatler arasına net bir çizgi çekiyoruz
 • Şirket mülkiyetlerini koruyor ve uygun şekilde kullanıyoruz
 • Kayıtlarımızı şirket politikalarına uygun şekilde tutuyoruz
 • Dolandırıcılık konusunda tetikte oluyor ve şüpheli faaliyetleri rapor ediyoruz
 • Profesyonel bir biçimde iletişim kuruyoruz
 • Bireysel ve ortak davranışlarımız birlikte çalıştığımız herkesin düşüncelerini şekillendiriyor. Bu nedenle adil ve dürüst bir biçimde davranıyor ve çalıştığımız her yerde tüm kanun ve yönetmeliklere uyuyoruz. Her birimiz şirketin dürüstlüğünü ve itibarını korumaya katkıda bulunuyoruz.
  İşlerin dürüst biçimde yürütülmesi

  En yüksek etik ve yasal standartların uygulanması konusunda kararlıyız. İşlerimizi adil ve dürüst biçimde yürütüyoruz.

  Adil Rekabet

  Serbest ve adil rekabeti destekliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını rakiplerimizden daha hızlı, daha iyi ve daha çok fark yaratacak biçimde karşılamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle rekabet kanunları çerçevesinde zorlu, ancak adil bir rekabet içerisinde çalışıyoruz. Rekabet kanunları ve kendi kurallarımıza katiyetle uyan bir politika sürdürüyoruz.

  Gizli bilgiler

  Başkalarının fikri mülkiyetlerine saygı gösteriyoruz. Bize temin edilen gizli bilgileri koruyor ve bunları yalnızca bize izin verildiği takdirde, buna uygun biçimde kullanıyoruz.

  Sürdürülebilirlik

  Çevremize, iş arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara özen göstermekteyiz.

 • İnsan haklarını tanıyor, insanlara değer veriyor ve saygı duyuyoruz
 • Çalışanlarımızı adil biçimde işe alıyor ve yönetiyoruz
 • Çevrede neden olduğumuz etkiyi azaltıyoruz
 • İşlerimizden etkilenenlerle ilgili şikayetleri ele alıyoruz
 • Faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkıda bulunuyoruz
 • Bizim prensiplerimizi paylaşan iş ortakları ile çalışıyoruz
 • Gelecek nesiller için sağlıklı bir gezegen bırakmak istiyorsak, yaptığımız her işin daha sürdü- rülebilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da daha az kaynakla daha fazla iş yapan öncü çözümler geliştirebilen müşteri ve tedarikçilerle çalışmamız anlamına geliyor. Bu aynı zamanda kendimizi ve iş arkadaşlarımızı sürekli olarak geliştirmemiz anlamına geliyor. Her birimizin çalışılacak cazip bir ortam yaratmakta ve şirketin sürdürülebilirlik konusundaki başarısına katkıda bulunmakta kendimize ait bir rolü bulunuyor.
  İnsan hakları

  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber Prensiplerinde tanımlanan tüm insanlar için olan insan haklarını tanımaktayız. İnsan haklarının ihlal edilmesinden kaçınılması ve faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz ile iş ortaklarımızın bizim için yürüttüğü faaliyetler neticesinde insan hakları üzerinde yaratılan etkileri iyileştirmek konusunda sorumluluk alıyoruz. İş ortaklarımızın eşdeğer prensipler uygulamasını bekliyor ve gerektiğinde bunların uygulanmasına aktif olarak destek veriyoruz. İş arkadaşlarımızı, iş ortaklarımızı ve faaliyetlerimizden veya ürünlerimizden etkilenen kişileri, şikayetlerini ve insan haklarına ilişkin muhtemel etkileri veya Kurallarımızın ihlali ile ilgili sorunları bildirmeye teşvik ediyoruz. Şikayet ve sorunları adil biçimde ve kararlılıkla, kanunlara uygun şekilde elealıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda cazip bir işveren, iş ortağı ve toplum üyesi olmayı sürdürmek için sürekli olarak kendimizi iyileştirme konusunda kararlıyız.

  İstihdam ilişkiler

  İşlerimizde fırsat eşitliğine dayalı olarak en iyi kişileri istihdam ediyor ve bu kişilerin şahsi ve mesleki açıdan gelişimlerini teşvik ediyoruz. Başarılı olmak ve kendini geliştirmek isteyen iş arkadaşlarımız için doğru koşulları temin ediyoruz ve her birimiz kendimizin sürekli kişisel gelişimini sürdürmeyi üstleniyoruz. Kişilere değer veriyor, saygı duyuyor ve çeşitliliği destekliyoruz. İnsanları kültürlerine, milliyetlerine, ırklarına, dinlerine, cinsiyetlerine, engellerine, cemiyetlerine, cinsel eğilimlerine veya yaşlarına bağlı olarak taciz etmiyor veya bu konularda ayrımcılık yapmıyoruz. Çalışma saatlerimizin ve ücretlendirmenin yasalara uygun ve adil ve doğru olmasını sağlıyoruz.

  İş ilişkiler

  Etik, sosyal ve çevresel standartları bizimkilerle uyumlu olan iş ortaklarıyla iş yapmayı arzu ediyoruz. Bu standartları, iş ortaklarımızla iş ilişkisi kurmaya veya ilişkimizi sürdürmeye karar vermek için kullanıyoruz. İş ortaklarımızdan kendi işlerini bizim İş Ortağı Davranış Kurallarımız uyarınca yürüttüklerini teyit etmelerini bekliyoruz.