Kurumsal Yönetim Politikalarımız

Giza Yapı

Yetki ve Sorumluluklar

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesinden Şirket Yönetimi sorumludur.

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama;

 • Genel Müdür
 • Mali İşler Müdürü
 • Muhasebe Müdürü
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
 • tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Mali İşler Müdürü Bölümüne yönlendirirler.

  Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

  Mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ile yönetim faaliyet raporları,

  Şirket kurumsal internet sitesinde (www.gizateknikyapi.com) yayımlanan bilgi ve belgeler,

  Telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması,

  GİZA YAPI Genel Müdür, Mali İşler Müdürü ile Muhasebe ve Raporlama Müdürü arasında kurulacak iletişim, telefon veya e-posta ile kurulur. Muhasebe ve Raporlama Müdürü tarafından Genel Müdür ile Mali İşler Müdürü’ne ulaşılamaması durumunda konunun önemi, aciliyeti ve mevzuattaki süreler gözetilerek, özel durum açıklaması gerektiren konuda ilgili birimin yöneticisinin görüş ve onayı sonrası Muhasebe ve Raporlama Müdürü tarafından açıklama yapılır ve yapılan açıklama derhal Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü’ne e-posta ile bilgi olarak gönderilir.

  Kurumsal İnternet Sites

  GİZA YAPI Şirket’in kurumsal internet sitesinde Mevzuat gereği yayımlanması gereken tüm bilgi ve dokümanlar ile Şirket’i tanıtıcı bilgiler uygun olarak zamanında yayımlanır ve bulundurulur.

  “farkımız yapılarımızdır.”